En bære­kraftig takboks

Skiguard-takbokser er ikke bare verdensledende når det gjelder design og funksjonalitet. 

Også miljøriktig og bærekraftig produksjon, nærhet til markedet og gjenvinnbarhet er sentrale faktorer ved valg av boks. Dessuten bidrar den meget lange levetiden og en panteordning til at Skiguard-takbokser blir førstevalget for kunder og bilforhandlere.

Klimagassutslipp fra transport

 • Står for 32 prosent av norske klimagassutslipp

 • Fra 1990-2018 gikk utslippene fra transport opp med 27 %

Faktabokser 2

 • Står for 32 prosent av norske klimagassutslipp

 • Fra 1990-2018 gikk utslippene fra transport opp med 27 %

 • service

  God og rask service

Verdikjeden - komposittmaterialer

Gjenvinning av komposittmaterialer - oppstrøms

Oppstrøms

 • Står for 32 prosent av norske klimagassutslipp

 • Fra 1990-2018 gikk utslippene fra transport opp med 27 %

 • service

  God og rask service

 • Grov oppmaling

Nedstrøms

 • Står for 32 prosent av norske klimagassutslipp

 • Fra 1990-2018 gikk utslippene fra transport opp med 27 %

 • service

  God og rask service

Våre kilder

I denne presentasjonen er det brukt informasjon fra følgende kilder: Miljøstatus -> Miljødirektoratet