En bærekraftig takboks

Skiguard-takbokser er ikke bare verdensledende når det gjelder design og funksjonalitet. 

Også miljøriktig og bærekraftig produksjon, nærhet til markedet og gjenvinnbarhet er sentrale faktorer ved valg av boks. Dessuten bidrar den meget lange levetiden og en panteordning til at Skiguard-takbokser blir førstevalget for kunder og bilforhandlere.

Plastprodukter

Plastprodukter er svært utbredt i samfunnet takket være lav vekt og lang holdbarhet. Omfanget av tekniske produkter i plast øker jevnt og trutt.

Det har imidlertid de senere årene blitt påvist betydelige miljøkonsekvenser knyttet til plastprodukter, spesielt engangsemballasjer av ulike slag. Forurensningen skjer i naturen generelt, i elver, innsjøer og ender i havet spesielt. Det mangler derfor ikke på oppslag og dokumentasjon om plast og mikroplast på avveie, om alvorlige konsekvenser for miljøet, for dyr og næringskjeden.

Vi tar ansvar

Det er essensielt at plastprodukter produseres riktig og at brukt plast tas vare på for ombruk og gjenvinning.

Som produsent følger vi myndighetenes pålegg og anbefalinger, følger standardene og vi prøver å ligge i forkant. Skiguards virksomhet hindrer at det oppstår uakseptable konsekvenser ved produksjon og bruk av produktene. Sammen med kundene våre tar vi et ansvar for miljøet, herunder på sikker håndtering av kasserte produkter.

For ordens skyld: det er viktig for oss å presisere at det aldri er påvist mikroplast i sjøen fra produkter levert fra Skiguard. Produksjonsavfall bli tatt forsvarlig hånd om, og normalt vil produktene heller ikke havne i sjøen. Følgelig blir temaet om mikroplast fra våre takbokser ikke relevant.

Det er dessuten interessant å kunne slå fast at det ikke er uvanlig at takbokser fra Skiguard fortsatt er i bruk 30 år etter at de ble tatt i bruk. Det er vi stolte av. Likevel: levere takboksen til oss eller til et mottak når den skal kasseres – se senere avsnitt.

Fra produksjonen ved Thor Holm Plastfabrikk i Sigdal. Det er fokus på et godt arbeidsmiljø og det er ingen avrenning eller utslipp til jord, luft eller vann.

Klimagassutslipp fra transport

 • Står for 32 prosent av norske klimagassutslipp

 • Fra 1990-2018 gikk utslippene fra transport opp med 27 %

Panteordning

Alle som kjøper en takboks fra Skiguard kan være trygg på at vi gjør alt vi kan for å minimere «miljøavtrykket» fra produktet.

Produktet lever lenge og produksjonen er moderne, miljøvennlig og økonomisk. Det er ingen avrenning eller utslipp til jord, luft eller vann.

Fra 01.01.2020 har Skiguard innført en retur- og panteordning for takboksene. Det betyr at en kunde kan levere inn sin takboks enten til vår virksomhet på Lierskogen eller til fabrikken, som er lokalisert til Sigdal. Kjøper kunden ny takboks fra Skiguard, gir vi 1000 kroner for den gamle.

Vi sørger selvsagt for at takboksen blir destruert og gjenvunnet på forsvarlig måte.

Maecenas egestas arcu quis ligula mattis placerat. Praesent ut ligula non mi varius sagittis. Phasellus tempus.

Sed in libero ut nibh placerat accumsan. Fusce pharetra convallis urna. Proin viverra, ligula sit amet ultrices semper, ligula arcu tristique sapien, a accumsan nisi mauris ac eros.

Kortreist

En god del av CO2-avtrykket i verdiskapning og produksjon er knyttet til transport, herunder lang- og tungtransport.

En takboks fra Skiguard er «kortreist». Ved å ha produksjonen i Sigdal, nær hovedmarkedet, reduserer vi transporten betydelig sammenlignet med om vi skulle ha produksjonen i et annet land.

Miljødirektoratet har regnet ut at transport utgjør så mye som 32 prosent av Norges samlede klimagassutslipp. Spesielt er utslippene fra tungtransport store. En lastebil slipper ut ca. 1000 gram CO2 pr kjørte kilometer. Trailere slipper ut enda mer. Produkter som kommer til Norge med langtransport, kan dermed ha vært med på å slippe ut tonnevis av klimagasser.

Redusert transport over lange strekninger og over landegrensene, gir Skiguard-produktene en betydelig miljøgevinst.

Faktabokser 2

 • garanti6

  6 års garanti

 • sikkerhet

  Sikkerhetstestet med gode resultater

 • service

  God og rask service

Made In Norway

Skiguard er stolt av å produsere takbokser i Norge. Ved fabrikken i Sigdal er rundt 30 personer knyttet til produksjon av takbokser (samt av hardtop’er til pickup-biler).

Produksjonen er underlagt Arbeidstilsynets og Miljødepartementets meget strenge retningslinjer for denne typen produksjon. Det gjelder krav til arbeidsmiljøet i videste forstand samt til håndteringen av avfall.

Vår bedrift har alltid hatt sterkt fokus på å trygge arbeidsmiljøet. Vi er stolte av vår HMS-innsats. Vi har bedriftshelsetjeneste og fysioterapeut tilknyttet bedriften.

Det er for øvrig aldri registrert skader eller negativ påvirkning hverken for ansatte eller i omgivelsene i forbindelse med vår virksomhet.

Verdikjeden - komposittmaterialer

Gjenvinning av komposittmaterialer - oppstrøms

Oppstrøms

 • Innsamling

 • Knusing

 • Sortering

 • Grov oppmaling

Nedstrøms

 • Oppmaling

 • Solvolyse

 • Råstoff til bruk i nye produkter

Førstevalg

Norsk produksjon, kvalitet og levetid på Skiguard-produktene gjør dem bærekraftige. Bare det bidrar til å gi våre takbokser en dominerende markedsposisjon i Norge.

Mange bilimportører og forhandlere har Skiguards takbokser som preferanse.

Skiguard spesialtilpasser produktene raskt og effektivt, lakkerer takboksen i bilens farger mm. Et sikkert førstevalg!

Når det kommer nye bilmodeller tilpasser Skiguard raskt sine takbokser til den aktuelle modellen.

Relaterte saker

Gjenvinning og myndighetskrav

I senere år har det blitt jobbet hardt for å få på plass gode løsninger for innsamling, destruering og gjenvinning av produk...

Ecofiber Recycling AS, et godt eksempel

Ecofiber Recycling i Stavanger er et godt eksempel på en bedrift som har kommet langt i arbeidet med gjenvinning av GUP-prod...

Myndigheter og gjenvinningsaktører

Det er en rekke aktører og myndighetsinstitusjoner som er knyttet til miljø- og gjenvinning. Ecofiber Recycling er allerede ...

Vær trygg med Skiguard

Skiguard og vår bransje - i samarbeid med flere aktører – gjør daglig en stor innsats for å ivareta miljøet på en best mulig og bærekraftig måte.

Skiguards langlivede produkter og innsatsen som gjøres i produksjonen hos morselskapet Thor Holm Plastvarefabrikk, ordningene med gjenvinning mm viser at vi tar samfunnsansvar. Ved å velge Skiguard kan du være trygg på at alle aspekter rundt miljø og kretsløp blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Våre kilder

I denne presentasjonen er det brukt informasjon fra følgende kilder: Miljøstatus -> Miljødirektoratet